Павел Бандилов, пазарен анализ в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, 19.10.16, TV+ и TV1

Павел Бандилов, пазарен анализ в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, 19.10.16, TV+ и TV1. Коментар на данните от Китай, спад на жилищното стоителство и на запасите от петрол в САЩ и силен отчет на Морган Стенли.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Националните пристрастия в инвестициите

   Тенденцията портфейлните инвеститори да алокират много голяма част от потфолиото си в местни ценни книжа е позната в икономиката като “home bias” (национални пристрастия). Въпреки ясно доказаните ползи от международната диверсификация на активите, тази тенденция си остава един от шестте големи парадокса в световната макроикономика според Кенет Рогоф.

   Първо е документирана от Френч и Потерба (1991), според чието изследване американските инвеститори в акции алокират близо 94% от активите си в местни книжа, въпреки че по това време този пазар формира по-малко от 48% от световният пазар на акции.  Този феномен не е изолиран само в САЩ разбира се.

   Според изследване, проведено от ЕЦБ през 2006 г. (Michael Fidora, Marcel Fratzscher and Christian Thimann), това пристрастие е по слабо изразено в по зрелите икономики, докато в развиващите пазари инвестициите в местни книжа надминават 90% от портфейлите.

home-bias-1 Източник: ЕЦБ

   България също участва в изследването в групата на развиващите се страни, което ни поставя сред страните с най-силна концентрация на инвестициите в местни активи.

  Тъй като това поведение не е много логично и ефективно,  разсъждавайки от принципа на диверсификацията, икономистите отдавна търсят причините за него и предлагат няколко възможни обяснения. Първоначално причините се търсят в бариерите пред международните инвестиции като държавни ограничение при движението на капитали, по-високи такси и транзакционни разходи. Въпреки че предвид глобализацията тези пречки намаляха, националните пристрастия в портфейлите остават силни. Можем да намерим още логични причини като езикова бариера, непознатите регулации, валутният риск, културни различия и др. Каквито и да са те обаче, нека разгледаме ефектите върху портфолиото на местните инвеститори.

   В портфолио мениджмънта концентрацията в определен клас актив, регион, сектор или компания винаги означава повече риск. Докато преди избухването на кризата преди 2007 година увеличеният дял в български акции изглеждаше логичен поради макроикономическите тенденции – огромен прилив на чуждестранни капитали в България, ниска задлъжнялост, растящо кредитиране и стабилен ръст на потреблението, то след настъпването на кризата малко макроикономически данни могат да оправдаят 90% концентрация на български активи в портфейлите на местните инвеститори.

   Ниската ликвидност на местния пазар не позволява бързо ограничаване на загубите при рязко увеличаване на волатилността след настъпването на неочаквани негативни събития на финансовите пазари. Това е и една от причините местните институционални инвеститори след  2007г. да се стремят към намаляване на дела на инвестициите в неликвидни инструменти и пренасочване на по-голяма част от портфейлите си на чуждите пазари.

    Освен плитък, българският пазар на акции може да бъде наречен и доста тесен. Инвестирайки само в Български акции, трябва да се откажете от немалко атрактивни сектори, които са двигателят на световният икономическия растеж. Близо 40% от компаниите в СОФИКС са от сектора на Финансови и застрахователни дейности ( Първа Инвестиционна банка, Централна Кооперативна Банка, Стара Планина Холдинг, Холдинг Варна, Химимпорт, Индустриален Холдинг България, Индустриален Капитал Холдинг). Другите представени сектори са недвижими имоти (Фонд за недвижими имоти България, Адванс Терафонд), туризъм (Албена), генерична фармация (Софарма), преработваща промишленост (Монбат) и машиностроене – М+С Хидравлик – може би единствената компания, която се доближава до световните лидери в своята област. Сектори като технологичен, роботика, биотехнологии не са представени на българския капиталов пазар и съответно остават извън полезрението на инвеститори, концентрирани в местни активи.

  Нивото на корпоративно управление на българските компании е доста ниско в сравнение със западните такива, особено що се отнася до отчетността и отношението към миноритарните акционери. Те за принудени да взимат решения все по-неинформирани. Да припомним, че на БФБ публикуването на финансови отчети е  на 6 месеца вместо 3.

   През 1954г.  Марковиц, носител на Нобелова награда по икономика, определя диверсификацията като единственият „безплатен обяд“ в света на инвестициите. Това разбира се е валидно и днес. Ако не сте професионален инвеститор и нямате възможност да влияете на процеса на управление на Вашата инвестиция, диверсификацията може да намали значително риска във Вашият портфейл.

  Заложете в по-голяма степен на растящи иновативни компании, не залагайте основно на български компании, само защото коефициентите, при които се търгуват, Ви се струват ниски – най- вероятно те отразяват ограничените им възможностти за растеж.

  Чуждите пазари отдавна не са по-скъпи или недостъпни, а валутният риск се хеджира лесно.

home-bias-2

Източник: Bloomberg

ИП „СИС“ АД

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов – пазарен анализ 17.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1

Павел Бандилов – пазарен анализ 17.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1. Хазартни акции в Азия, инфлация през септември в Европа, сливания на банки в Италия, слаб оборот на БФБ, ръст на индустриалното производство в САЩ и коментар на изказването на Джанет Йелън.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов – пазарен анализ в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ 14.10.16, TV+ и TV1

Павел Бандилов – пазарен анализ в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ 14.10.16, TV+ и TV1. Ръст на производствените и потребителски цени в Китай, спад на оборотите на БФБ, ръст на търговията на дребно и сезона на отчетите в САЩ.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов с пазарен анализ в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ 13.10.16, TV+ TV1

Павел Бандилов с пазарен анализ в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ 13.10.16, TV+ TV1. Коментар относно силния спад на износа на Китай през септември и стенограмата на Фед от последното заседание през септември, спад на рублата и турската лира и нисък оборот на БФБ.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов с пазарен анализ 12.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ TV+ и TV1

Павел Бандилов с пазарен анализ 12.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ TV+ и TV1.  Самсунг и Епъл, поредно търгово предложение при Биовет и дали преминава еуфорията при цената на петрола.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов – пазарен анализ 11.10.16, „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1

Павел Бандилов – пазарен анализ 11.10.16, „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1. Коментар относно ситуацията при Самсунг и ръста при цената на Епъл. Алкоа откри сезона на отчетите. Добри данни в Германия.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов – пазарен анализ 10.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1

Павел Бандилов – пазарен анализ 10.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1.  Коментар относно учредяването на Съвет за развитие на капиталовия пазар в страната. Добри икономически данни от Германия, отново Дойче Банк отново разгорещява инвеститорските страсти.

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Четвърта Технологична революция – Роботи & Хора…..или Роботи vs. Хора

(финал)

 business-bot  Развитието на технологична среда  създаде редица компании, нови продукти или услуги, които биха били немислими преди години.  Нека разгледаме 10те най-иновативни компании, който предлагат ботове, роботизирани услуги, или такива базирани на изкуствения интелект.

       Най-иновативните 10 компании в Роботиката.

 1.  iRobot

     „Искаме да произвеждаме ботове, които да живеят сред нас“. „iRobot“ може да лежи върху лаврите си и да продължава да гребе с пълни шепи от приходите от американската армия, които само за миналата година са 30 млн. щатски долара. Въпреки всичко, компанията с нейните флагмани сред продуктите „PackBot“ и  „Roomba“ продължава да се развива От колаборацията с Йелският университет бе създадена суперсръчната ръка-робот, която може да стисне игла, съвместно  със Сиско бе произведен видеоконферентен бот със самостоятелна навигационна система. Всичко това говори, че“ iRobot“ създава търсене.

     „iRobot“ е най-известна със почистващия си уред „Roomba“, но ето и малко допълнителна продуктова информация. Приходите се покачват от 50 млн. щатски долара през 2013 г. до почти 500 млн. щатски долара, инвестициите в нови технологии до 60 млн. щатски долара. Компанията си подсигурява своето място в технологичното бъдеще чрез създаване на нови продукти с подобрени качества, докато печели контракти в областта на сигурността и военните системи. Това са четирите забележителни продукта на компанията.

 • PackBot 510

     Доказал се на бойното поле, носен като раница, този бот спечели на фирмата 30 млн. щатски долара от договор с армията на САЩ. „iRobot“ направи и продажби на продукта в Бразилия за 7,2млн щатски долара.

 • Arm-H

     Създаден съвместно с изследователските лаборатории на Yale и Harvard, тази ръка (военен бот) е сръчна достатъчно, че да използва ключове за врати.

 • AVA 500

       Разработката по този продукт продължава, като той представлява видео конферентен бот, който освен  да провежда работни срещи, може да следва индивидуални работници около него

 • Braava 380t

        Това е следващото поколение „Roomba“, което навигира и почиства подовете и повърхности  още по-добре и в комплект със старата версия донесе приходи от  продажби на стойност 24 млн. щатски долара.

2.    Google

      Според Гугъл производството и инвестирането в роботи е това, което ще промени света. Автономните им коли вече изминаха 500 000 мили без инцидент. Миналата година компанията придоби Бостън Дайнамикс, фирма която прави ходещи, бягащи и скачащи роботи. С този ход Гугъл заяви своето желание да се позиционира сериозно сред производителите на интелигентни машини. Най-успешната интернет компания на нашето време навърши 16 години. Тя стартира като интернет търсачка, за да навлезе в света на интернет рекламата и да стигне до момента, в който стартира проекти, който освен че променят самата компания, те влияят и на самото общество. Поради всичко това, Гугъл бе определена през 2014г за най-иновативната бизнес компания. Това и се случи за втори път, която първия път наградата бе получена през 2008г.

      Много от сегашните проекти на компанията ще променят живота ни или поне ще се опитат:

 • Calico, компания, която работи върху повишаването продължителността на живота.
 • Google’s autonomous vehicles, която достигна до пробег на автомобилите от 500 000 мили без инцидент.
 • Google Fiber, която осигурява гигабит интернет на Остин, Тексас, Прово, Юта, като Лос Анжелис и Луисвил ще ги последват.
 • Glass, Очилата според компанията ще бъдат новия компютърен тренд.
 • Shopping Express, експеримент на Гугъл, чиято цел е доставка на стоки и услуги в същият ден на поръчка, работейки със национални и локални търговци
 • Google Now, която напомня на потребители кога техния любим автор или група имат нов албум или книга и кога тръгва последния влак, преди да е станало прекалено късно.

3.    Touch Bionics

      Компанията се занимава с производството на протези, а продукта и “i-limb ultra revolution” не е просто спираща дъха изкуствена ръка. Това е първата протеза, която може да бъде контролирана от апликация. Последният модел може да бъде програмиран през iPod Touch – позволявайки на клиента да конфигурира силата на стискане, калибриране на движението на пръстите и т.н. без да има нуждата от експерт по протезите. Модерните продукти в областта са все още доста скъпи (конкретния модел струва 100 000 щатски долара), но от друга страна те няма нужда от професионална поддръжка.

4.   Northrop Grumman

     Робота-самолет на  „Northrop Grumman“ „X-47B“ написа историята през май 2015 като първото безпилотно въздушно транспортно средство, което бе изстреляно от катапулт от морски съд. През юли миналата година, те вдигнаха летвата като го приземиха на самолетоносач. Впоследствие имаше няколко неуспешни опити, като най-впечатляващото беше, че при единият от тях безпилотния изтребител реши да използва за кацане друга дестинация, след като засече технически проблеми, което е пример за интелигентността на автономната машина.

5.    Rethink Robotics

     Когато „Rethink Robotics“ пуснаха за първи път през 2012 г. техният хуманоиден робот „Baxter“ очакванията бяха повече от големи. С две ръце и лице с тъч скрийн този бот можеше да се научи да изпълнява най-различни задачи бързо, да работи в екип с хора без никакъв риск от това да ги нарани. „Baxter“ беше изключително евтин начин да автоматизираш широк кръг от задачи. През 2013г. компанията ъпгрейдна софтуера, като по този начин даде възможност на клиентите си да създадат собствени апликации и задачи за изпълнение, превръщайки стотици от продадените досега модели във още по-добри неплатени работници.

6. Accuray

  Компанията използва ботове за да разкрива по-лесно форми на ракови образувания сред повече клиенти. Продукта и „CyberKnife“ е използван за първи път през 2001 г. Чрез него тя атакува заразените клетки, като ги отстранява с изключителна прецизност и третира с радиация само болните клетки, а не цялото тяло. След като е използван на повече от 100 000 пациента, фирмата пусна новия си модел „CyberKnife“ серия М6.  В сравнение със стария модел, той използва радиация за лечение само към тъканта, която обгражда раковите образувания и третира, такива които са били неизлечими досега.

7.    Liquid Robotics

    Продуктите на „Liquid Robotics“ използват слънцето и силата на вълните за да акумулират енергия. Те патрулират морските басейни, като правят мониторинг на морския трафик, на биоразнообразието, на състоянието на водата или климата. Новият модел „Wave Glider SV3“ е първият бот, който използва слънчева светлина, силата на вълните и електрически двигател. Той е изключително устойчив на метеорологичните условия, като радиуса му на действия е десетки хиляди мили.

8.    Bosch

    Компанията създаде умна робокосачка, която работи високоефективно и бе пусната на пазара миналата година. В Европа този бизнес се оценява на 170 милиона щатски долара и модела на „BOSCH“ „Indego“ е най-модерният. Той картографира ливадата, като започва косенето на предварително моделирани от него паралелни линии. След падане на батерията, бота стартира от там докъдето е спрял с работата си преди зареждането и. Бош също така провежда опити с автономни автомобили по аутобаните в Германия, в доста по-сложни условия от тестовете с автомобили на Гугъл в Невада.

9.    Qbotix

    Вместо непрекъснато да следим и да се грижим соларните панели да са непрекъснато насочени към слънцето „SolBot“ на „Qbotix“ се движи по миниатюрен релсов път чрез който достига до панелите и ги репозиционира непрекъснато. По този начин се уплътнява работата на соларите, който хващат повече слънчеви лъчи на базата на по-нисък разход на енергия и пари. След като компанията направи 5 слънчеви инсталации в Калифорния, тя пусна последният си модел „SolBot R-225“, чиито капацитет е да оптимизира панели за 340 киловата.

10.  Prox Dynamics

    Продуктите на фирмата представляват дронове с размерите на длан, който се използват от армията за разузнаване от близка дистанция или за автоматизирано сканиране на околността. Приличащо на играчка, този невъоръжен бот струва 31 млн. щатски долара. Очевидно че британското Министерство на Отбраната вярва в конкретния модел „Black Hornet“ за да поръча 160 броя. Той е използван от армията в Афганистан от 2012 г. Норвежката компания наскоро спечели договор за 2,5 млн. щатски долара за да развият линията „Black Hornet“ за U.S. Army.

На графиката е показана прогноза за развитието на пазара на изкуствен интелект и роботи изготвена  от анализаторите на Merrill Lynch Global Research.

robot-revolution-3Предизвикателства и възможности

    Подобно на предходните индустриални революции, и Четвъртата има потенциала да умножи глобалните доходи и да подобри качеството на живот за хората по света. До момента онези, които са се възползвали най-много от нея, са хората с умения и достъп до дигиталния свят. Технологията е докарала до тях нови продукти и услуги, които увеличават ефикасността и качеството в личния ни живот. Днес можем от разстояние да поръчаме такси, да резервираме самолетен билет, да купим даден продукт, да преведем пари, да слушаме музика, да гледаме филм или да платим за игра.

    В бъдеще технологичните нововъведения ще акселерират икономиката на потреблението. Цената на транспорта и комуникациите ще падне, логистиката и глобалните вериги на доставка ще станат по-ефективни, а цената при търгуване ще падне. Това ще открие нови пазари и ще поведе нагоре икономическия растеж.

     В същото време революцията може да засили неравенството, най-вече заради способността си да разруши традиционния пазар на труда. Изместването на работници от машини ще увеличи разликата между възвращаемостта от капитала и тази на труда. От друга страна, има вероятност също изместването на работници от нови технологии да доведе до появата на нови висококвалифицирани професии.

    Към настоящия момент не можем да предвидим кой сценарий ще се случи. Историята обаче учи, че развоят и на тази революция ще бъде съчетание от двата сценария. В бъдеще талантът в много по-голяма степен от капитала ще бъде критичен фактор за производството. Това ще доведе до все по-голямо разделение на пазара на „ниско образован, ниско платен“, и „високо образован, високо платен“ дял. Занапред това разделение ще причинява социално напрежение. Освен хилядите възможности, която технологичната революция открива пред нас, очевидно е че тя ще отправи и множество предизвикателства, с които  тепърва ще трябва да се сблъскаме.

Павел Бандилов

ИП „СИС“ АД

Публикувано в БФБ | Коментирайте

Павел Бандилов, пазарен анализ 5.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1

Павел Бандилов, пазарен анализ 5.10.16 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1. Данни за бедработицата и бизнес активността в САЩ, добър оборот на БФБ и слухове за предстоящата продажба на „Туитер“.

Публикувано в БФБ | Коментирайте