Г-да Собственици, молът е празен!

“Вие имате намерение да ми измамите. Аз няма да ви съдя, защото законът отнема твърде много време. Аз ще ви унищожа.” Корнелиус Вандребилт БФБ извървява своята детска възраст и навлезе…

Continue ReadingГ-да Собственици, молът е празен!