Пазар, настроения, медии.. или медии, настроения, пазар

Преживяхме поредната година от един тежък период от световната икономическа история. Бяхме свидетели, на излизането от кризата и навлизането и в депресивен период, които на този етап е трудно да…

Continue ReadingПазар, настроения, медии.. или медии, настроения, пазар

Положителният ефект на кризата

България излиза бавно от кризата. Факт. Последните две години всички се бяхме вторачили в отрицателните неща, които ни се случиха. Свитото потребление, лошите кредити, частни съдебни изпълнители и множество драми в чисто човешки план. Това бяха обективни неща, които в комбинация със субективни медии, анализатори, експерти придобиха библейски мащаби. Но нима всичко свързано с кризата е толкова лошо!? Освен клишето, че китайският йероглиф за криза означава възможност, нищо друго положително ли не открива никой в България!?

Continue ReadingПоложителният ефект на кризата

И ний сме дали нещо на света…

Измина поредната една година на БФБ, и докато по света борсите реагираха на противоречивите новини за излизането от кризата, ние решихме да не реагираме. За някои това е странна реакция, но може би ако се вгледаме в събитията от последните две години, може би ще открием обективни фактори довели до това състояние.

Continue ReadingИ ний сме дали нещо на света…

Национализацията, като икономическа политика

Идеалната икономическа политика е нещо много просто, което управляващите се стремят в една или друга степен да усложнят. Държавата трябва да защитава живота и имуществото на хората под нейна юрисдикция…

Continue ReadingНационализацията, като икономическа политика

Кой ще се смее последен!?

Живеем в странна държава е клише, което като че ли няма да изгуби никога своя смисъл по нашите ширини. Общество без традиции, което се учи на всичко в движение му…

Continue ReadingКой ще се смее последен!?

БФБ не вярва на положителни новини

Финансовите консултанти често говорят за парализирания инвеститор – това е човек, който иска да инвестира своите пари, но е уплашен да не направи погрешното решение. Докато през периода 2004-2007г., всички участници на родната борса бяха убедени, че няма да сгрешат, а през последните 2-3г. това се промени и дребните, а и големите инвеститори станаха много по-предпазливи, дори и „парализирани”.

Continue ReadingБФБ не вярва на положителни новини