Нашата стратегия е фокусирана към изграждането на съвременни мултифункционални логистични паркове с напълно оборудвани складови и офис площи

https://www.logistika.bg/bg/menu/23/post/20255/Izleze-broj-8-2017-na-sp-LOGISTIKA?page=1