Бялата лястовица БФБ

През първата работна седмица на новата година беше извършен един от очакваните от години борсови дебюти, а именно това на Българска Фондова Борса. Това събитие би се превърнало в централно във всяка една цивилизована западна държава, тъжното е че това не само не стана факт в България, а беше засенчено поредните скандали свързани с подслушвания, напълно в традицията на последните двадесет години. Освен че свързващото звено между двете събития беше участието на Симеон Дянков, който е и принципал на родният ни оператор, другото което можем да отбележим в случая, е това че финансовият ни министър го записват и подслушват, с повод и без повод. Иронията, е че когато още едно звено от държавната машина добива публичен характер, то бива засенчено от скандал, обратен на всяка прозрачност и добри нрави. При всички случай, факта че това събитие, не ни обедини медийно, е показателен и притеснителен за гражданското общество, но след частичната национализация на ПФ, като че ли малко неща могат да ни изненадат.

Интересното в случая беше цената, на която се котират в момента акциите на БФБ е далеч от очакваната от нашата инвестиционна общност. Дебюта беше осъществен на 06.01.2010, като размера на емисията е 6 582 860 лева и съответства на броя акции, като всяка акция е с номинална стойност 1 (един) лев т.е. борсовата оценка на дружеството е 6 582 860 лв. Акциите са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми. За 2009 г. борсата отчита 85 хил. лв. загуба. Без приходите от лихви БФБ-София щеше да има 520 хил. лв. загуба, но паричните средства за 7,5 млн. лв. ѝ носят нужния доход.
За първото полугодие на 2010 г. БФБ-София отчита спад на приходите с 24% на годишна база до 1,09 млн. лв. От оперативна дейност загубите са 44 хил. лв., но приходите от лихви в размер на 140 хил. лв. извеждат борсата на печалба за полугодието.

Очакванията на борсовите анализатори бяха за търговия в границите на 0,80-0,90 лв за акция до 2,00-2,70 лв., като доводи не липсваха и при двете виждания. Разликата е в подхода. Ако погледнем цифрите имаме дружество, което е оценено на  6,5 млн. лв. с годишна загуба от 85 хил. лв., което оперира в период на световна  финансова и икономическа криза, с риск да влоши състоянието си в период на бавно и неравномерно икономическо възстановяване. В този аспект цена от порядъка на 0,80-0,90 лв. не изглежда толкова нереална. От друга страна обаче, имаме пазар, средище, където се търгуват активи за около 10 млрд. лв. и събира вниманието на няколко хиляди участника на ден (самостоятелни инвеститори, представители и служители на ПФ, Взаимни Фондове, служители в банковата система, студенти, журналисти, ентусиасти и т.н. ). Очаква се предстояща приватизация на БФБ, като очакванията за навлизане на стратегически инвеститор също се калкулират в цената, която наблюдаваме в момента. Интересен е и въпроса и със съдбата на паричните средства, които са в размер на 7,5 млн. лв. към момента!? Дали преди предстоящата евентуална продажба на дружеството, МФ като принципал и мажоритарен собственик с 51%, няма да ги раздаде като дивидент, което по най-груби сметки би прибавило още лев към първоначалната цена от 1,00 лев!? В такъв случай цената от 2,30 не би изглеждала толкова неправдоподобна. Не мога да не се учудя и на разнообразния свят на инвестиционните алтернативи, и на различната оценка за тях. След като в последните няколко години се превърнахме в държавата на моловете, след като във всеки регионален град има по 3 такива, и ги оценят от порядъка на 20-100 млн. лв. ние оценихме нашата борса на около 15 млн. лв, която е без конкуренция в държавата ни, и това учудва някого. Цената, на която се търгува БФБ в момента е доказателство за положителните нагласи, които настъпват в инвестиционната общност, и позитивните очаквания за бъдеща приватизация и за ролята на борсовият ни оператор. Дано след борсовият дебют на БФБ, през годината да видим и други бели лястовици…

* Мнението има аналитичен характер и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти.

 Follow me on Twitter by clicking here.

Вашият коментар

Sign in with Twitter

Close Menu

TweetBottom by iMod