Спекуланти vs Инвеститори

С началото на новата година липсата на новини и събития в родният капиталов свят, ни принуди да акцентираме вниманието си на множество заключения за изминалата година, и прогнози за настъпващата.  Прави впечатление, че със закъснения от няколко месеца, първите зрънца на оптимизма започнаха да се появяват и на родна почва.  След като вече се обединихме около мнението ни за отличното представяне на някои от дружествата, които работят за износ, към основната им група се присъединиха и някои позабравени играчи, бъдещи (засега още държавни) частни компании, като слънцето огря и инфраструктурното  дружество Трейс груп, представител на „позабравения” строителен бизнес. Добрият борсов дебют на БФБ, дава надежди че през идващата година, борсовият оператор ще възвърне част от изгубения блясък.  Очевидно е, че има положителна нагласа за положително развитие и при сагата Булгартабак, независимо от предишните неуспешни опити.

През изминалата седмица блогъра BigBear изготви анкета сред потребителите на форума на Инвестор.бг, в която те посочиха списък от акции с потенциал за ръст и такива, при които мечите настроения взимат ръст. След като разгледах класацията с интерес, първото което ме впечатли е това че тя доста се различава от същата такава, изготвена от портфолио мениджърите. „Спекулантите” пренебрегват компаниите – Монбат, , Адванс терафонд, Булгартабак холдинг, Индустриален холдинг България, Енемона, Неохим и Софарма (на едно от последните места в класацията). Съответно те залагат на акции, които не присъстват сред любимите на институционалните инвеститори – Софарма трейдинг, Евроинс, Сапрки Елтос, Унипак, БТК. Това има и своето обяснение с различните цели и подходи поставени от двете групи. Едните залагат на дружества с по-добра ликвидност, с по-малка задлъжнялост и по-стабилни финансови резултати, докато „форумци” не са толкова притеснени от ликвидността (разбираемо), и са склонни да инвестират в по-рискови компании. Ако едните са се облегнали на състоянието, фундамента и перспективите, явно че другите се водят по-скоро от движението на цената на самите акции. Дребните инвеститори се концентрират по-скоро на дружества, които се търгуват на дъната си. Факт е, например че в техните очи най-големият проблем при Монбат, е обратното му изкупуване, което прави дружеството да изглежда „скъпо” на фона на всеобщото „свободно падане”. В този случай, отношението на мажоритаря към своите съдружници (акционери) и към стойността на собствената си компания, се разглежда като процес с изключително отрицателен принос.

Разликата в получените резултати, се дефинира и от сравнително по-краткосрочният хоризонт на „спекулантите” спрямо портфолио мениджъри. Всичко това е нещо нормално и го има на всеки пазар, без значение от размер, континент и др. Прави впечатление,  че след дискусии и безброй кръгли маси, мнението на професионалистите явно не се възприема от широката публика, виждаме различията сред компаниите отличници и в двете класации.

Фрапантното в случая според мен, е наличието на Холдинг Пътища и в бичата, и в мечата класации изготвени от BigBear.  След като в последните две години масово се наложи мнението относно важността на фигурата на мажоритаря и недоволството от неетичното му поведение. След случилото се с Мостстрой и сагата с Холдинга, явно харизмата на най-богатия българин не избледнява от масовото съзнание, и надеждата за магическо излъскване на имиджа на двете дружества, в комбинация  с „ниската” цена на компаниите, дават надежда за борсов удар. Странното е, че след като се посочва като една от основните причини за пълзенето на дъното, некоректното поведение на собствениците или собственика на дадено дружество, очевидно това все още няма тежест за спекулантите.

Ако трябва да обединим „бичите” класации и на двете групи, можем да направим и още един извод. Дружествата, които присъстват в класацията на институционалните инвеститори, а са пренебрегнати от „форумци”, имат голям потенциал за ръст – Монбат, Адванс терафонд, Булгартабак холдинг, Индустриален холдинг България, Енемона, Неохим и Софарма. Поради простия факт, че присъствайки в портфейла на УД-тата, те ще бъдат следени, поддържани ако трябва, и вероятността за добра дивидентна политика при тях е голяма, поради натиска на ПФ, ВФ и ИП-та, като липсата им сред любимите акции на спекулантите, е това което прави разликата. При достигане на определени ценови цели, или пък и недостигане, диверсификация, отношение на мажоритар, или смяна на поредната „модна” акция, тези позиции ще бъдат забелязани и от дребните играчи, които гонят краткосрочни цели. При нисколиквидната ни търговия, сделките направени от малките инвеститори, дават посока на пазара, така че присъединяването на „форумци” към отбора на портфолио мениджърите, ще даде необходимия тласък. Смятам, че е по вероятно спекулантите да сменят позицията, поради краткосрочността на инвестициите си и опита да се отиграе всяко движение на пазара.

„Индекса” на BigBear е първият опит да се обхванат предпочитанията на малките играчи, и е нещо много полезно. Неговата класация показва една много широка палитра от инвестиционни интереси, и начина по които пазара интерпретира представянето на компаниите, както и поведението на мажоритаря.

* Мнението има аналитичен характер и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти.

 Follow me on Twitter by clicking here.

This Post Has One Comment

Вашият коментар

Sign in with Twitter

Close Menu

TweetBottom by iMod