„Септември ще бъде май…“

В последните години по форуми, специализирани издания, кръгли маси и интернет медии се разгаряше спора относно силата на кризата в България, и дали е оправдан огромният спад на Софикс, продиктуван…

Continue Reading „Септември ще бъде май…“