Видьов ден или боговете сигурно са полудели

Измина седмица изпълнена с политически катаклизми в Арабският свят, заглъхващи дългови проблеми в Европа  и силен ръст на БФБ.  Интересното е, че това повишение не е обвързано с подобни такива…

Continue Reading Видьов ден или боговете сигурно са полудели