Това същата криза ли е!?

Когато хората се опитваме да си обясним даден процес, често пъти  се облягаме на минали подобни събития и бъркаме копирайки решенията за излизане от дадена ситуация. Приемайки предишния модел за…

Continue Reading Това същата криза ли е!?