Кривата на доходността, Касандра и Картаген

Притесненията за потенциална рецесия в САЩ отново се появиха в края на миналата седмица след мечи коментари от страна на Федералния резерв на САЩ, като доходността на 10-годишните държавни облигации падна под нивото на 3-месечните за първи път от 2007 г. насам.

Съдбата на пророчицата Касандра е една от най-трагичните. Тя имала дарбата да предсказва бъдещето, но и проклятието никой да не вярва на предсказанията. Представете си как звучи това в едно общество, където пророци много, а липсват предсказания.

Касандра („която оплита мъже“) в древногръцката митология е дъщеря на владетелите на Троя – Приам и Хекуба. Касандра е прочута пророчица.

Аполон се влюбил в нея и обещал да ѝ даде дарбата да пророкува, но Касандра не отвърнала на любовта му. Тогава Аполон действително ѝ дал дарбата да предсказва бъдещето, но и лошата участ никой да не вярва на думите ѝ.

Касандра предсказала падането на Троя. Познавала Парис още като го видяла на състезание в Троя и искала да го убие, за да спаси родината си от войната, която видяла в бъдещето. Предупреждавала троянците да не приемат подаръка на хитрите ахейци – Троянския кон, но никой не се вслушал в думите ѝ. Тя предрекла и смъртта на Агамемнон.

За съжаление всички останали глухи за нейните предсказания, независимо че тя е била толкова упорита в даванията им.

Различна е съдбата на Марк Порций Катон Стари, римски консул, който в последните години на Пуническите войни, завършвал всяко свое изказване в Римския Сенат със думите „Освен това мисля, че Картаген трябва да се разруши.“ (на латински: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam), дори когато в речите му не става дума за Картаген. През 146 пр.н.е. Картаген е разрушен от римляните след края на Третата пуническа война.

Изразът се използва за настойчиво искане, израз който бива повтарян натрапчиво, за да подтикне към някакъв вид действие.

Имаме двама настойчиви оратори – политик и предсказател. Очевидния извод е, че хората вярват повече на политическите фигури отколкото на гадателите, и слава богу. Но не това е важното в моя разказ. Акцентирам на приликата на събитията разиграли се на капиталовите пазари в последните месеци и въпроса дали да вярваме на предупрежденията, които индикират те.

Дали да възприемем знаците като предсказанията на Касандра или като предупрежденията на Марк Порций Катон Стари.

Притесненията за потенциална рецесия в САЩ отново се появиха в края на миналата седмица след мечи коментари от страна на Федералния резерв на САЩ, като доходността на 10-годишните държавни облигации падна под нивото на 3-месечните за първи път от 2007 г. насам.

Исторически, обърнатата крива на доходността, където дългосрочните лихвени проценти падат под краткосрочните, сигнализира за предстояща рецесия.

Като към това трябва да добавим страховете от по-широко разпространение на глобалната криза, задлъжнялостта на световната икономика, производствените данни от Германия, които се свиха за трети пореден месец и т.н.

Какво се случи през последната седмица?

Кривата на доходност официално се обърна на 21 март 2019 г., когато едномесечните облигации се търгуваха на ниво от 2.51% в сравнение с 5-годишните такива, които се търгуваха при доходност 2.34% и 10-годишните със скромно повишение до  2.54%. В петък пазарът на облигации показа още по-лош модел, където доходността на  едномесечните облигации бе 2.49% спрямо 2.34%, 2.44% за 5 и 10-годишни съкровищни ​​бонове.

Какво означава това?

Лихвите по дългосрочните облигации са по-ниски от тези на краткосрочните, от където идва и обратният наклон на кривата.

Дългосрочните инвеститори приемат по-нисък доход поради факта, че очакват лихвите да спаднат вследствие на забавяне и на икономиката.

Обърнатите криви са рядкост и винаги са последвани от икономическо забавяне или рецесия, както и ниски лихви.

Това от своя страна доведе до спекулации относно мечия край в мненията на анализатори, инвеститори и финансови гурута. И въпреки че това може да се приеме като мечи сигнал за предстоящо обръщане на тренда , е малко вероятно той да сигнализира за „върха“ в десетилетния пазарен цикъл.

Акциите загубиха инерция тази седмица, но е по-вероятно да се появи нов импулс свързан с търговските преговори или политиката на централните банки.

Моето мнение е, че пазарите са претърпели незначителен натиск по пътя си към повторното му тестване на върховете. Все още очаквам пазарите да тестват повторно зоните от 2 900 до 3 000 за S&P 500 в рамките на близките месеци.

„Инверсията на кривата на доходността няма да е сигнал за гибел“, каза Джонатан Голуб от Credit Suisse пред инвеститорите. „Въпреки че една инверсия е предшествала всяка рецесия през последните 50 години, времето за изпълнение е изключително непоследователно, с рецесия след 14-34 месеца, след като кривата върви с главата надолу.“ Той посочва, че  последния път кривата на доходността е обърната изцяло две години преди началото на рецесията през 2008 г. 

Аз бих приел ролята на стария римски консул, които предупреждава за съществуващите рискове и апелира за внимателен анализ и предприемане на действия. Относно ролята на пророци и финансови гурута, нека не забравяме прочутата поговорка, която казва че и разваления часовник показва два пъти на ден точно време

Павел Бандилов

 Follow me on Twitter by clicking here.

Вашият коментар

Sign in with Twitter