Пазар, настроения, медии.. или медии, настроения, пазар

Преживяхме поредната година от един тежък период от световната икономическа история. Бяхме свидетели, на излизането от кризата и навлизането и в депресивен период, които на този етап е трудно да прочети още..