Национализацията, като икономическа политика

Идеалната икономическа политика е нещо много просто, което управляващите се стремят в една или друга степен да усложнят. Държавата трябва да защитава живота и имуществото на хората под нейна юрисдикция…

Continue Reading
Close Menu

TweetBottom by iMod