Новия курс на Фед – като стария

Изборът на Джером Пауъл за председател показва търсене на приемственост и компромис

Вижте повече в сп.Мениджър, брой втори 2018 г.

 Follow me on Twitter by clicking here.

Вашият коментар

Sign in with Twitter