Едно нелошо лято

Лятото е в разгара си, като повечето от населението на страната е в отпуски, на фона на рекордни жеги. Очакваният на финансовите гурута за скучен август отново не се сбъднаха. В последните месеци ни заляха с прогонози, в които всички анализатори вкупом ни обясняваха, че това е най-умрелият месец за борсова търговия. Истината обаче е съвсем друга. Традицията показва че настоящият период почти винаги е бил добър за родният индекс. Този месец бяхме свидетели на ръст, нещо което не се беше случвало от доста време. Естествено си има и обективни причини за случващото се, като повечето съм коментирал в предишните си постинги. Шестмесечните отчети не изненадаха никой. Те показаха, че дружествата започват да излизат от кризата, като представителите на износа, продължават да изненадват повече от приятно с резултатите си. Но проблема с доверието на БФБ няма нищо общо с компаниите търгувани на него. Проблема се корени в недоверието в държавата, и недоверие в населението и да се справи с кризата. Относно второто винаги съм си мислил, че народ който е световен първенец по оцеляване и преминаване през множество сътресения заслужава малко повече уважение. В уравнението остава едно неизвестно и това е как се справя  България с кризата. Народ, които страда от липса на национално самочуствие и самосъзнание, не усеща групова принадлежност. Едно такова общество се вълнува от сума ти проблеми и ги интерпретира по множество начини и търси още повече отговори. Една такава ситуация прави много труден анализа, относно оценката на икономическите действията на една страна, и обикновенно довежда до реакции от типа на“осанна” до “разпни го”. Може би и затова родният иднекс се падна с такава скорост и с такава сила от върха си, та чак до  дъното.

Така очакваните данни за туризма през второто тримесечие, показаха че отрасъла се възстановява и се справя доста добре. През второто тримесечие на годината има спад на реализираните нощувки, според Националния статистически институт. В периода между април и юни в хотелите и другите места за настаняване са реализирани 3.7 млн. нощувки, което е намаление от 1.3% на годишна база. Според данните спадът при нощувките на българи е 9.7 на сто, докато тези при чужденците се увеличават с 3.6 на сто годишна база. Според статистиката 1.3 млн. от нощувките са реализирани от българи, а останалите близо 2.5 млн.- от чужденци. Периодът между април и юни е показател за старта на активния летен сезон. Очакванията на Националната туристическа камара са обаче статистиката да реализира ръст на посещенията през следващите месеци, а годината за туризма да завърши с близки до миналогодишните стойности. „Приходите в сектора ще бъдат около 6.5 млрд. лв.“, коментира пред в.”Дневник” председателят на камарата Цветан Тончев. По думите му около 5 млрд. лв. от тях ще дойдат от чуждестранни туристи, а останалите – от български. Най-голям дял в приходите за сектора има морският туризъм, който по думите на Тончев образува около 70%. Официалната прогноза на икономическото министерство е, че туризмът ще регистрира ръст от около 5% за 2010 г. Повечето туристически сдружения вече прогнозираха, че ще има увеличение на броя на туристите между 5 и 10%, най-вече заради морския туризъм, но постъпленията в  сектора ще бъдат сходни с миналогодишните. „През тази година има поевтиняване на туристическите пакети и нощувки с около 15%, но повишение на цените на допълнителните услуги като СПА процедури и др.“, смята Тончев. По думите му сивият сектор в индустрията е висок и се оценява на между 20 и 40-50 на сто. Държавата би трябва да прибира около 60 млн. туристическа такса, а в момента събира около 12 млн. лв., каза още Цветан Тончев. От години е ясно на всички че в сектора сивата икономика процъфтява. Последните проверки по заведения на морето говорят достатъчно за това. Но никой не е предполагал за мащабите и наглостта, който бяха констатирани при тях. Изобщо никой не е очаквал такива размери на данъчни злоупотреби във всички сектори в страната. Близо 36 млн. лв., или ръст от 11 на сто, бележат приходите от акциз за месец август 2010 спрямо август 2009 г. Това сочат предварителните данни към 16.08.2010 г. за изпълнението на приходите на Агенция „Митници“. Въпреки по-големия размер на акциза за възстановяване към търговците, през месец август митническата администрация успя да достигне и да надмине акцизите, събрани през същия месец на 2009 година. Наблюдава се трайна тенденция на нарастване при приходите от акцизи от тютюневи изделия и високоалкохолни напитки, показват още данните. При горивата също се забелязва ръст през последните няколко месеца. През първите седем месеца на 2010 г. митническата администрация внесе като приход в бюджета 3 422.3 млн. лева. Изпълнението на плана за периода януари – юли е 103.2% или със 107.4 млн. лева повече от предвиденото. За месец юли приходите са в размер на 575.3 млн. лева, което е с 5.7% повече от плана за същия месец. От месец февруари се наблюдава тенденция на постепенно нарастване на приходите, събрани от Агенция „Митници“, спрямо предходния месец на същата година. По-високите приходи се дължат основно на ръста в приходите от ДДС от внос. За периода януари – юли 2010 г. приходите от ДДС от внос са с почти 235 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година – 1 574.3 млн. лева за първите седем месеца на тази година при 1 340.0 млн. лева за същия период на 2009 година. Спрямо плана за периода януари – юли преизпълнението е със 102.3 млн. лева (със 7% повече). До края на месец юли изпълнението на годишния план за ДДС от внос е 60.5 на сто. „Трайното нарастване на приходите от акцизи е напълно очаквано. Най-вече това се дължи на засиления контрол. Мерките, които предприехме по отношение на борбата с контрабандата и нелегалното производство и съхранение на цигари и алкохол, вече дават траен резултат“, коментира министърът на финансите Симеон Дянков.

Спадът на преките чужди инвестиции през второто тримесечие се забавя до около 67% на годишна база при 85% през първото. Така за първото полугодие тяхната стойност е 358.5 млн. евро (1% от БВП) – четири пъти и половина по-малко спрямо същия период на 2009 г., когато инвестициите вече се свиваха, а българската икономика потъваше рязко надолу. Около 2 млрд. евро чужди инвестиции до края на годината очаква министърът на икономиката Трайчо Трайков. „Инвестициите са на критично ниско ниво, което показва, че бизнес средата все още е много неблагоприятна и че не можем да очакваме кой знае какъв икономически растеж през тази година“, коментира пред в. „Дневник“ макроикономистът Петър Чобанов, бивш директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози, преподавател по финанси в УНСС. Той обаче посочи, че подобна е ситуацията във всички страни в Източна Европа и когато тенденцията се обърне, при ниските данъци, които България предлага, тя ще е сред първите предпочетени от инвеститорите.

Спада в строителството е един от най-големите в ЕС. През юни България отчита 17.5% спад на годишна база в новото си строителство. На месечна база (спрямо май) новото строителство в България обаче отчита ръст от 0.2%, което е още много рано да се тълкува като тенденция, но при всички случаи се наблюдава забавяне не свиването и опит за стабилизация на сектора.

Наред с повишаването на износа, ръст при промишленото производство и намалението на безработицата, вече се наблюдава възстановяване на туризма и увеличение на приходната събираемост в държавата, на базата на силовите акции и множеството проверки. Запазването на тенденцията на подобряване на бизнес климата неминуемо ще доведе до активизиране на инвестиционната среда в България. При наличието на малко притежатели на акции, в частност на БФБ очакванията са ми за увеличаване на оборота, а и на самите индекси. Първите признаци за това са вече налице. Данните на БНБ показват леко увеличение на рисковите инвестиции в портфейлите на взаимните фондове – акциите и дяловете на други инвестиционни схеми вече заемат над половината от тях, докато вложенията в други книжа като облигации намаляват леко.

Определено очакванията за скучно лято не се сбъднаха, по-скоро се сбъднаха прогнозите за подобряване от една страна на отчетите на дружествата, а от друга страна на бизнес средата, което ако се запази като тенденция ще засили инвестиционната активност. Но за да наблюдаваме подобен процес, трябва да се включи и основният катализатор на всяка една икономика, а именно лесното кредитиране. Все още високите нива на лихвите по кредитите, спъват бизнес активността…Надявам се ,че принципите по които се определя цената на заема са чисто пазарни, макар че поведението на банковите институции дава повод за съмнение. Септември чука на вратата, а с него идва и есента на нашите очаквания. Тепърва ще видим новата истинска програма на КФН, както и заявените амбиции за борсова приватизация на кабинета. След като лятото ни изненада приятно, защо края на годината да не бъде по-добър за страната!?

 Follow me on Twitter by clicking here.

Вашият коментар

Sign in with Twitter

Close Menu

TweetBottom by iMod