БФБ е тръгнала по пътя на възстановяването

След  като направи ръст от порядъка на 20%, БФБ като че ли се умори и си взе заслужена лятна почивка. Както повечето от нас са забелязали, склонността на родната ни борса към летните отпуски се проявява още през месец май, а през август показваше признаци за активиране на търговията и опити за нови върхове. Разбира се, това че през изминалите години има подобна тенденция, не означава че е правило. Усеща се известна умора съчетана с непрекъснати малки и по-големи международни кризи, които чувствителните ни сетива понякога търсят осторожно, наплашени от случилото се в последните години.

След приключване на програмите за ликвидност и преминавайки през най-лошият етап от кризата, правителствата по света започнаха да отделят все по-голямо значение на дефицитите и опитите за намаление на дълговете си. Всяко орязване на разходи, се отразява в краткосрочен етап на международните индекси, особено във времена като днешните.

Прави впечатление например високата кешова наличност на американските компании. Май по време на криза поведението на домакинствата и фирмите са сходни, харченето не е на мода. А липсата на потребление от страна и на двете групи, затруднява икономическия растеж. Това наред с задлъжнялостта на държавите прави възстановяването бавно и несигурно. Успокояващото е, че това е нормално следкризистно поведение и не е нещо, което светът вижда за първи път.

За да сме свидетели на растеж на БФБ в близките месеци имаме нужда от свежи средства, успокоение на международните пазари и увеличаване на доверието в родната икономика, както от страна на населението, така и от страна на чуждите инвеститори. Привличането на интерес, а оттам и ръст на ликвидността на борсата ни, може да бъде инспирирано от по-категорични знаци за подобряване състоянието на българската икономика. Независимо от добрите макроданни на България, липсата на вътрешно потребление (доскоро един от т.нар. двигатели), не дава признаци на оптимизъм в населението и очевидно това е основният фактор за усещането за криза и липсата на оптимизъм. Не искам да коментирам причините за това, и без това всички са се вторачили в тях и ги коментираме и анализираме. Идеята ми е, че този фактор обуславя в чисто психологически аспект  негативните очаквания.  От тази гледна точка, данните на НСИ за ръст на БВП с 0.6% на тримесечна база и с 3.4% спрямо януари – март миналата година, са повече от добри. През май пък експресните оценки, които са най-ранен ориентир, но често не са точни, показаха растеж на БВП с 0.4% и 2.5% съответно на тримесечна и годишна база. Очакванията за по-добър летен сезон, както и доброто представяне на аграрният сектор в последните години ще допринесат за увеличението на растежа.

Правителството очаква в средата на юли, повишение на кредитния рейтинг от страна на международните рейтингови организации. Това, наред с евентуалният прием на страната в Шенген и изгражданата инфраструктура са факторите, които ще допринесат за по-добрият имидж на страната сред международната общественост, а защо не и  сред чуждият капитал. Надявам се, да създадат и усещане в средностатистическият българин за подобряване на положението в страната.

Приватизационната програма в България ( дано тя съвпадне и с тази в Гърция) ще предизвикат интерес към Балканите. Понякога си мисля, че след като всички знаем че де факто южната ни съседка е фалирала, целта на международните институции е да принудят държавата да се оттегли от икономиката за сметка на частният бизнес. това е наложително предвид неефективната чиновническа икономика на Гърция. От друга страна чрез този натиск над страната за приватизация, те предоставят възможност за покупки на подценени активи, и то във времена когато предпазливостта и уплахата властват и ни пречат да виждаме и преценяваме всички възможности.

БФБ е поела по пътя на възстановяването. Можем разбира се да имаме забележки за скоростта и. Но имайки предвид, че тя е огледало на държавата и че няма как компаниите ни да се развиват в условията на корупция и на нереформирани сектори, единственият ни полезен ход е да изискваме промени от управляващите за да превърнем България в добро място за инвестиции.

Статията е публикувана на страницата на Инвестор.бг.

 Follow me on Twitter by clicking here.

Вашият коментар

Sign in with Twitter

Close Menu

TweetBottom by iMod