Заложник на дълга ли е световната икономика?

Business Daily с Димитър Вучев 13.10.2020 г.

Павел Бандилов, изпълнителен директор на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ.

Връзката между реалната икономика и цените на активите на капиталовите пазари е скъсана, благодарение на безпрецедентната политика на централните банки и правителствата, които разчитат на паричната им политика за да отложат неизбежното.

Нарастващия глобален дълг е новата нормалност. Стратегията на пазарните участници е изградена на тези стимули и всяка опасност от евентуалното им отлагане или редуциране може да потопи капиталовите пазари.

Как се отразява нарастващият дълг в комбинация с епидемията Ковид и отрицателни лихви на световните борси и какво би погло да предпази инвеститорите?!

Вижте повече на:

 Follow me on Twitter by clicking here.

Вашият коментар

Sign in with Twitter