Павел Бандилов – пазарен анализ 2.3.17 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1

Павел Бандилов – пазарен анализ 2.3.17 в „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“, TV+ и TV1.  Силен дебют на компанията  „Snap“, акциите нараснаха с над 40% по време на първата и борсова сесия. Пазарите си поемат дъх след силните ралита в борсовите сесии досега.

Едва 223 000 американци са подали молби за помощи при безработица в САЩ миналата седмица, което е най-малкият брой от почти 44 години. Министерството на труда съобщи, че молбите за помощи са намалели с 19 000 спрямо 242 000 предходната седмица до най-ниското си ниво от март 1973 година, когато президент бе Ричард Никсън.

Активността в британското строителство се ускорява леко през февруари, насърчена от гражданското и инженерно строителство. Новите поръчки в сектора обаче се забавят, и заедно с растящите разходи отправят смесени сигнали за икономиката на Обединеното кралство. Междувременно компанията Travis Perkins, която е най-големият доставчик на строителни материали във Великобритания, отчете 67-спад в печалбата преди облагане с данъци.  Проучването на Markit показва, че новите поръчки в строителството растат с най-бавния темп от октомври, а компаниите посочват, че все още се борят с резкия ръст на цените.

Цените на енергията са допринесли най-много за ръста на инфлацията в еврозоната през февруари. Годишният ръст на потребителските цени се ускорява до 2% през втория месец от годината – най-високо ниво за последните четири години. За сравнение, през януари увеличението беше 1,8%.

Експат Асет Мениджмънт е подало до Комисията за финансов надзор (КФН) документи за регистрацията на 4 нови индексни борсово търгувани фонда, обяви управляващото дружество в официално съобщение.

Профилът на четирите фонда е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Софарма приключва 2016 г. с над два пъти по-голяма нетна печалба в сравнение с 2015 г., като достига 50,7 млн. лв., показва консолидираният отчет на фармацевтичната компания.