Липсата на доверие в световната икономика проправя пътя към рецесията

Думата кредит произлиза от латинската дума „credere“ и означава да вярваш или да повярваш. И днес, както и в древността, това понятие е равнозначно на доверие. Изключително важно понятие в…

Continue Reading
Close Menu

TweetBottom by iMod