Memento vivere*, БФБ!

Не знам дали има нещо по-мъчително в последните няколко години от това да се опитваш да търгуваш на БФБ. Това е едно изключително трудно занимание, костващо много нерви, като единствената…

Continue Reading
Close Menu

TweetBottom by iMod